Verwijzers

Verwijzing voor implantologie

Voor verwijzingen kunt u een verwijsbrief opstellen en deze bij voorkeur mailen naar 500083829@lms.lifeline.nl.
Dit is een beveiligd zorgmailadres.
Indien u niet beschikt over zorgmail, adviseren wij u vanwege de vigerende privacywetgeving de patiënt de verwijsbrief mee te geven tezamen met een eventuele foto. Daarnaast is het ook een veilige optie om de verwijzing met bijbehorende informatie naar de patiënt zelf te mailen. De patiënt kan deze vervolgens doorsturen per e-mail naar info@ptiw.nl.

Na uw verwijzing zullen wij uw patiënt zien voor een eerste bezoek. Aan de hand van dit bezoek zullen wij een behandelplan opstellen passend bij de zorgvraag. De bijbehorende kostenbegroting ontvangt de patiënt na dit gesprek. Indien u de voorkeur heeft een gedeelte van de behandeling zelf uit te voeren, dan is dat uiteraard in overleg mogelijk. Na elke afgeronde behandelfase ontvangt u van ons een verslag.
CBCT
Onze praktijk maakt gebruik van cone-beamcomputertomografie (CBCT) voor detailleerde 3-dimensionale röntgenopnames. U kunt een patiënt hiervoor verwijzen. Door de optie van een zeer kleine field of view (40 mm x 40 mm) is deze voor de meest uiteenlopende diagnostiek geschikt zonder dat de patiënt te veel straling ontvangt. Het ALARA-principe wordt altijd in ogenschouw genomen. Wij zullen in bijna alle gevallen direct een USB-stick aan de patiënt meegeven met viewer en de CBCT zelf. Daarnaast kunnen wij desgewenst ook het CBCT-verslag voor u schrijven, indien u dit aangeeft in de verwijzing.
Intercollegiaal overleg
Indien u vragen heeft of advies nodig heeft met betrekking tot de implantologie,
kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0317 418 017, of mailen naar info@ptiw.nl.
© Copyright 2023 - Van Eekeren | Toxopeus Tandartsen
Ontwerp CUP Design  |  Website LinkmasterMonkey