Implantologie

Verwijzingen implantologie

U bent door uw eigen tandarts naar ons verwezen voor het eventueel plaatsen van implantaten of u heeft zonder verwijzing van uw tandarts vragen die betrekking hebben op de implantologie.

Hoe nu verder?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0317 418 017, of een mail sturen naar info@ptiw.nl.
Als tandarts kunt u de patiënt inschrijven via onderstaand formulier, dan nemen wij contact op met de patiënt.

Vervolgens zullen wij met u een afspraak maken voor een eerste bezoek bij een van onze specialisten.

Eerste bezoek
Tijdens het eerste bezoek maakt u kennis met uw tandarts-implantoloog. Deze zal de gehele behandeling voor u verzorgen. Wisselingen vinden doorgaans niet plaats.
U krijgt van ons een gezondheidsvragenlijst, die door u ingevuld dient te worden.
De implantoloog zal bij uw eerste bezoek samen met u bekijken of implantaten voor u een goede oplossing zijn.

De volgende vragen zijn daarbij leidend:

  • Wat is de reden van uw verwijzing?
  • Wat zijn de klachten?
  • Wat zijn uw wensen?

Door middel van een mondonderzoek zal de huidige situatie van uw mond en uw mondgezondheid worden bekeken. Daarbij wordt ook gekeken of er in uw kaak voldoende bot aanwezig is. Indien nodig zullen er nog röntgenfoto’s worden gemaakt.

Aan de hand van dit vooronderzoek bespreekt de implantoloog de behandelopties met u. Er zal voor u een kostenbegroting worden opgesteld conform de vigerende UPT-tarieven (zie prestaties en tarieven tandheelkunde 2023).

Zorgvraag en behandelprognose
Het is belangrijk dat u tijdens het consult goed aangeeft wat uw klachten en/of wensen zijn. Aan de hand van dit pakket van eisen kan de tandarts-implantoloog aangeven of het resultaat van de aanbevolen behandeling past bij uw zorgvraag.

Gebruikt u voorgeschreven medicijnen?
Vraag uw apotheker dan om een actueel medicatieoverzicht.

Overzichtsfoto’s en 3D-scans
Indien een implantologische behandeling bij uw zorgvraag past, kan een overzichtsfoto of een 3D-scan worden gemaakt.

Kostenindicaties
Wij werken uitsluitend met de beste implantaten. Hieronder vallen de implantaatmerken Thommen, Astra en Straumann.
Deze implantaten zijn goed en uitgebreid onderzocht. Omdat er achter deze merken een betrouwbaar bedrijf zit, bent u ervan verzekerd dat ook op zeer lange termijn (30 jaar of langer) de onderdelen van de implantaatsystemen beschikbaar zijn.
Als u een aanvullende verzekering heeft, vallen de kosten veelal voor een gedeelte binnen deze verzekering. U krijgt altijd vooraf een gespecificeerde begroting toegestuurd, die u met uw verzekering kunt bespreken. Onderstaand vindt u een globale indicatie van de kosten.

Globale kostenindicatie

Intake (onderzoek ten behoeve van behandelplan)

Eerste onderzoek € 78.08

Grote overzichtsröntgenfoto (opt.) € 84.48

Implantaat bij een kies zonder kroon € 1.160,00*

Implantaat bij een voortand met esthetische kroon € 2.900,00*

Implantaat bij een kies inclusief functionele kroon € 1.950,00*

Brugconstructie op 2 implantaten € 3.700,00*


* De prijs is afhankelijk van een individuele situatie. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn indicaties om u een idee te geven van de kosten voordat u een afspraak maakt. Aan de hand van een verplicht vooronderzoek zullen de behandelopties met u worden besproken. Er zal dan voor u een passende kostenbegroting worden opgesteld conform de vigerende UPT-tarieven (zie prestaties en tarieven tandheelkunde 2024).

Implantaatbehandeling

Indien één of meerdere tanden of kiezen verloren zijn gegaan, heeft dit gevolgen voor het goed kunnen kauwen én veelal ook voor het uiterlijk. Met behulp van implantaten kunnen verloren gegane tanden en kiezen worden vervangen zonder dat losse protheses nodig zijn of de resterende tanden en kiezen beslepen moeten worden voor bijvoorbeeld een brug.

Implantaten kunnen alleen dan succesvol worden geplaatst, indien de mond hiervoor geschikt is. Deze geschiktheid zal altijd in een eerste onderzoek moeten worden vastgesteld. Hiertoe zullen mondonderzoek, röntgenonderzoek en eventueel modelonderzoek moeten plaatsvinden. De aandacht richt zich hierbij vooral op de mate van gezondheid van het tandvlees en de slijmvliezen, de anatomische verhoudingen van de tandbogen én op de hoeveelheid aanwezig bot. Ook op hoge leeftijd is het nog steeds mogelijk implantaten te plaatsen, mits men voldoende gezond is. Na gebleken geschiktheid wordt een behandelplan met begroting opgesteld.

Plaatsing van een implantaat
Het plaatsen van implantaten vindt plaats onder plaatselijke verdoving en geeft normaliter weinig nabezwaren. Bot groeit in ongeveer 8-16 weken vast aan de implantaten, waarna er kronen, bruggen of een klikprothese op bevestigd kunnen worden. De eerste tijd na de operatie moet u voorzichtig zijn met het implantaat en belasting ervan voorkomen. Een goede mondhygiëne is van groot belang voor succes op lange termijn. Wie niet bereid is zijn mond dagelijks tweemaal goed te poetsen, kan beter niet aan implantaten beginnen! Het gemiddelde succespercentage van behandelingen met implantaten bedraagt na 10 jaar tussen 95 en 98%. Stevige rokers hebben een verhoogde kans van ongeveer 15% op verlies van implantaten. In onze praktijk werken we sinds 1989 met implantaten. We zijn officieel erkend en ingeschreven in het register voor implantologen van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.

Bevestiging van de restauratie
Wij maken een 3D-scan van uw gebit, in plaats van een gebitsafdruk, om de kroon of brug te laten maken bij een Nederlands tandtechnisch laboratorium. Na 2 weken plaatsen wij de restauratie op het implantaat.

Bron: www.straumann.nl

Botopbouw
In de meeste gevallen is er maar één afspraak nodig voor het plaatsen van het implantaat, ook als er extra botopbouw nodig is. In specifieke gevallen moet de kaak eerst geschikt worden gemaakt voor implantaten en is een aparte afspraak voor de botopbouw nodig. Men moet dan rekening houden met een rustperiode van 3 tot 6 maanden om het nieuwe bot voldoende te laten genezen. Daarna kan het feitelijke implanteren plaatsvinden. Of botopbouw noodzakelijk is, blijkt uit het vooronderzoek. Er wordt dan ook aangegeven of de botopbouw tegelijkertijd met het plaatsen van het implantaat kan plaatsvinden, of dat hiervoor een aparte afspraak gemaakt moet worden. Wij gebruiken in principe uitsluitend botsubstituten, maar in uitzonderlijke gevallen ook donorgebieden uit de eigen mond. Donorbot buiten de mond wordt bij ons nooit gebruikt.

© Copyright 2023 - Van Eekeren | Toxopeus Tandartsen
Ontwerp CUP Design  |  Website LinkmasterMonkey