Spoed

Tijdens de openingstijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de praktijk. Onze patiënten kunnen met spoedgevallen meestal op dezelfde dag terecht. De assistente zal in ieder geval op zo kort mogelijke termijn een afspraak met u maken.

Spoed avond en weekend

Als de praktijk gesloten is, kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de tandartsenpost te Ede 0318 611 888.
Met spoedgevallen worden bedoeld:
Nabloedingen, ongelukken, ernstige ontstekingen met zwelling en koorts, evenals ernstige klachten waarvan de behandeling in redelijkheid niet kan wachten totdat wij weer aanwezig zijn.

In het weekend is behandeling in principe alleen mogelijk na telefonische afspraak, tijdens een van de overdag geplande spreekuren. Indien u dezelfde dag geholpen wilt worden, is het tijdig maken van een afspraak (bij voorkeur niet later bellen dan 13.00 uur) noodzakelijk.

Bij uw bezoek aan de tandartsenpost (TAP) dient u zich te legitimeren en een zorgpas te overleggen. De TAP is gevestigd in het ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede en is telefonisch bereikbaar onder nummer 0318 6118 88 of bezoek de website.
Uitsluitend tijdens de spreekuren in het weekend is de dienstdoende tandarts aanwezig op de TAP. Buiten de spreekuren is hij oproepbaar in zeer spoedeisende situaties. Deze omvatten nabloedingen, trauma’s en pijnklachten bij kinderen tot 18 jaar.

Op maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur vindt hulp plaats in de eigen praktijk van de dienstdoende tandarts en dus niet op de TAP. Als u op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur nummer 0318 6118 88 belt, wordt u rechtstreeks doorverbonden met de praktijk van de dienstdoende tandarts en kunt u een afspraak maken en het adres van de praktijk vragen.

In het weekend en op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur vindt de hulp plaats op de TAP in het ziekenhuis De Gelderse Vallei.
© Copyright 2021 - Van Eekeren | Toxopeus Tandartsen
Ontwerp CUP Design  |  Website LinkmasterMonkey