Info

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld, evenals de omschrijvingen van de verschillende te declareren behandelingen. Op de site allesoverhetgebit.nl vindt u onder andere veel informatie over de tarieven. Naast het honorarium worden bij bepaalde behandelingen ook techniekkosten in rekening gebracht.
Dit zijn de kosten die een tandtechnisch laboratorium ons in rekening brengt voor zijn werkzaamheden en die wij aan u doorberekenen.
Wij werken uitsluitend samen met Nederlandse tandtechnische laboratoria. Voorbeelden zijn Goedegebuure Tandtechnieken Cordent. Via de volgende link heeft u inzage in de richtprijs van de techniekkosten.

Contracten verzekeraars
Zorgverzekeraars vergoeden uit de basisverzekering grotendeels de ‘klikprothese op implantaten’ (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en een machtiging is afgegeven), de volledige gebitsprothese, het opvullen (relining) van gebitsprotheses en reparaties van volledige gebitsprotheses. De eigen bijdragen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars. Dit houdt in dat u meestal nog goedkoper uit bent met een klikgebit.

Voor de jeugd tot 18 jaar vergoeden zorgverzekeraars volgens de Nederlandse wet bijna alle tandheelkundige zorg uit de basisverzekering.

Alle overige behandelingen komen voor eigen rekening, tenzij een aanvullende verzekering voor de tandarts is afgesloten. Deze vergoedt doorgaans een gedeelte van de kosten van de in de polis genoemde behandelingen, of een percentage tot een maximumbedrag/jaar, ongeacht het soort behandeling. Voor precieze informatie dient u uw polis goed na te lezen of contact op te nemen met de verzekeraar.

Factoring

In onze praktijk besteden wij bij voorkeur al onze tijd aan aandacht en goede zorg voor u.

De factoring zal daarom in alle gevallen eerst direct via uw verzekeraar lopen. Als er een gedeelte niet vergoed wordt, dan ontvangt U van ons een digitale factuur. Voor vragen kunt u zich altijd tot ons wenden per e-mail op info@ptiw.nl.

Vanaf 1 oktober 2023 werken wij niet meer samen met Infomedics. In sommige gevallen kan het zijn, dat u tijdens de overgangsperiode, nog wel een factuur van hen ontvangt. 

Uw rekening op papier of online?
Uit duurzaamheids oogpunt zullen alle facturen digitaal en per e-mail worden afgehandeld. U kunt in uitzonderlijke gevallen een papieren nota ontvangen. Dat kunt u bij ons aangeven.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, laat het ons dan weten! Vraag ons om een verhelderend gesprek. De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. U kunt dan ook uw stem laten horen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Samen komen we daar vast wel uit. Dat is ons doel.

Als we er samen toch niet uitkomen of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, dan kunt u bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) terecht. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan, en geeft u hiervoor tips en handvatten en informatie over hoe u eventueel gebruik kunt maken van de klachtenregeling van de KNMT, waarbij onze praktijk ook is aangesloten. Deze klachtenregeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.
© Copyright 2023 - Van Eekeren | Toxopeus Tandartsen
Ontwerp CUP Design  |  Website LinkmasterMonkey