Duurzame tandheelkunde

Duurzame tandheelkunde

In onze praktijk zijn we van mening dat we anders moeten gaan nadenken over het gebruik van stoffen die belastbaar zijn voor het milieu.
Dat geldt uiteraard voor onze manier van tandheelkundig denken en handelen. Waar we allereerst veel aandacht hebben voor preventie, om proberen te voorkomen dat er überhaupt behandelingen moeten gebeuren.

Daarnaast denken we actief na over productie, vervoer, gebruik en afval verwerking van onze verbruiksmaterialen. Dat proberen we op verschillende manieren te bewerkstelligen.

Bij de verbouwing van de praktijk hebben we gekozen voor de aanleg van meer dan 100 zonnepanelen om onze energie behoefte zo veel mogelijk dekkend te krijgen. Wij gebruiken alleen maar LED verlichting en hergebruiken onze warmte ontwikkeld door desinfectieapparaten om andere delen van de praktijk te verwarmen. Sowieso wordt de gehele praktijk verwarmd en gekoeld door een efficiënte luchtwarmtepomp.

Leveringen van materialen laten wij slechts 2 maal per maand doen. Dat betekent minder bewegingen van bezorgers en halers, door een efficiënt voorraad beheer systeem. Omdat wij met een digitale scanner werken wordt er veel minder materiaal verbruikt bij de productie van onze kronen en protheses. Ook dat zorgt voor minder reisbewegingen van en naar onze praktijk.

Op afvalniveau proberen we allereerst minder afval te produceren. Onze leveringen komen in losse herbruikbare kratten en niet in verpakkingen. Onze steriele instrumenten, gebruikt in de implantologie, zijn steriel verpakt in herbruikbare containers en niet in plastic verpakkingen. De steriele materialen die we gebruiken worden op maat samengesteld en bevatten geen producten die we niet gebruiken. Daarnaast scheiden wij ons afval zoveel mogelijk. Dat wil zeggen, wat het afvalverwerkingsbedrijf, gescheiden op kan en wil halen. Tenslotte zijn er geen disposeable instrumenten.

We zijn ook afgestapt van alle toxische reinigingsmiddelen. We gebruiken ook geen toevoeging aan het water om het te desinfecteren, maar doen dat op een milieuvriendelijke manier vergelijkbaar met de voedselindustrie. Ons afvalwater wordt gefilterd en ontdaan van alle zware metalen dat we tijdens uitboren opvangen. Kortom wij proberen zo groen mogelijk te werken en verwerken om de belasting op het milieu zoveel mogelijk te verminderen.
© Copyright 2023 - Van Eekeren | Toxopeus Tandartsen
Ontwerp CUP Design  |  Website LinkmasterMonkey